Uafhængig rådgivning i

vintertjeneste!

 

Glat føre uheld pr. 100 km i milde vintre!

4 når dyreste og mest avancerede saltspreder anvendes (kombi, som bl.a. er Vejdirektoratets foretrukne saltspreder)

 

ved normal saltspredning (fugt saltspreder,som er der mest almindelige saltspreder i kommuner)!

 

1 når salt kun spredes som saltlage med dyser!

 

Optællingerne gælder politi rapporterede uheld pr 100 km større præventivt saltet vej pr vinter i de fynske kommuner Assens, Fåborg-Midtfyn, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns, Nyborg og Svendborg samt VD´s landeveje på Fyn, i vintrene 2014-2017.

Tilsvarende pr 100 km i en retning på de fynske motorveje. På motorvejen var 8% af uheldene angivet med glatføre, mod 5% på øvrige store veje.

I optællingen indgår nu:

- 180 km der saltes med saltlage spredt med dyser

- 640 km der saltes med befugtet salt

- 250 km motorvej der saltes med kombi (2 X125 km)

AIBAN Vinter Service tilbyder

Optimering af saltningsruter

Gennemførelse af udbud

Implementering af ny strategi.

Maaling af restsalt på vejbanen

Kontakt AIBAN Vinter Service for yderligere oplysninger eller et møde.