Glatføre uheld pr 100 km i milde vintre!

1 når saltlage spredes med dyser!

 

2½ når salt spredes med tallerken spreder!

 

4 når salt spredes med tallerken spreder på motorvej!

Optællingerne gælder politi rapporterede uheld pr 100 km større præventivt saltet vej pr vinter i de fynske kommuner Assens, Fåborg-Midtfyn, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns, Nyborg og Svendborg samt VD´s landeveje på Fyn, i vintrene 2014-2017.

Tilsvarende pr 100 km i en retning på de fynske motorveje. På motorvejen var 8% af uheldene angivet med glatføre, mod 5% på øvrige store veje.

I optællingen indgår nu:

- 180 km der saltes med saltlage spredt med dyser

- 640 km der saltes med tallerkenspreder

- 250 km motorvej (2 X125 km)

Køb bogen

AIBAN Vinter Service : 64481772 / 20801751 :

jkf@aiban.dk : www.aiban.dk

AIBAN Vinter Service tilbyder

Optimering af saltningsruter

Gennemførelse af udbud

Implementering af ny strategi.

Maaling af restsalt på vejbanen

Kontakt AIBAN Vinter Service for yderligere oplysninger eller et møde.