Saltlage reducerer glatføre uheld.

På en stor vej på 100 km forventes i en dansk normal vinter, 3 trafikuheld hvor politiet registrerer glat føre, hvis der bruges komplicerede saltspredere, men kun 1 hvis det simple udstyr bruges.

Baggrundstallene stammer fra politiets registreringer i forbindelse med trafikuheld i Middelfart og Nordfyns kommune. Vintrene er 2007/2009 og 2011/2012, der kan karakteriseres som danske normal vintre i modsætning til snevintrene 2009/2011. Tallene vedrører kun store veje, der præventiv saltes.

Kompliceret saltspreder udstyr er spredere som både kan sprede tør salt, befugtet salt og saltlage. Såkaldte kombi spredere.

Det simple udstyr kan kun sprede saltlage med dyser. Såkaldte lagespredere.

Strækninger der kun blev kørt med lagespredere

   2007/2009 Nordfyns kommune 161 km store veje *2 = 322 km 3 uheld

   2007/2009 Middelfart kommune 39 km store veje *2 =   78 km 0 uheld

   2011/2012 Middelfart kommune 112 km store veje =    112 km 2 uheld

                                                                        Ialt     512 km 5 uheld

eller ca. 1 uheld pr 100 km vej.

Strækninger der er kørt med kombi spredere

   2007/2009 Middelfart kommune 51 km store veje *2 =  102 km    4 uheld

   2011/2012 Nordfyns kommune 161 km store veje         161 km    4 uheld

                                                                         Ialt    263 km    8 uheld

eller ca. 1 uheld pr 33 km vej.

Bemærk at vejene hvor der er brugt henholdsvis saltlage og kombi spredere næsten er de samme, men byttet om i vintrene. Dermed er indflydelsen fra trafikmængde og geografiske forskelle minimeret.

AIBAN Vinter Service : 64481772 / 20801751 : jkf@aiban.dk : www.aiban.dk