Rettelser til

SPAR MILLIONER

PÅ VINTERTJENESTE

Side 18, afsnit 4.1, tilføjes:

Hvis det er bygevejr, skiftende med opklaring og temperaturer der giver risiko for glat føre, fortsættes saltning uafbrudt (9 gram salt pr m2) indtil situationen er under kontrol.


Side 30, afsnit 4.2.

"Udkald skal altid ske mindt 4 timer før, der forventes en glatføre situation"

ændres til

"Udkald skal altid ske så der er færdigsaltet før der forventes en glatføre situation. Hvis udkaldet dermed sker medens det regner, saltes den del af ruten hvor det regnede kraftigt, på ny."


Side 35, Afsnit 6, erstattes med:

"6. Trafikuheld med glat føre

Primo 2018 er antal politi rapporterede glat føre uheld på større præventivt saltede veje på Fyn i vintrene 2014-2017 (milde vintre) blevet optalt.

Resultatet er pr. vinter pr 100 km to sporet vej:

4 uheld når dyreste og mest avancerede saltspreder anvendes (kombi på motorvej)!

2½ uheld ved normal saltspredning (befugtet salt)!

1 uheld når salt kun spredes som saltlage med dyser!

(På motorvejene, hvor kombi benyttes, er 8% af alle uheld i vintertiden glatføre uheld, på øvrige veje på Fyn er 5% af alle uheld glatføre uheld).

 

Normal saltspredning sker med tallerken/centrifugalspreder til tørt eller befugtet salt.

Kombi sprederen kan sprede både tørt-, befugtet salt og/eller saltlage evt. med dyser.

I befugtet salt er 30% af saltet erstattet af saltlage."


Kontakt AIBAN Vinter Service for yderligere oplysninger eller et uforpligtende møde.

AIBAN Vinter Service tilbyder

Analyse af den nuværende vintertjeneste

Optimering af saltningsruter

Gennemførelse af udbud

Implementering af overgangen fra befugtet salt til saltlage.

Måling af restsalt på vejbanen