Relevante links

Saltnings rute på 110 km, af Jørgen Lie og Jens Kr. Fonnesbech

Saltsprederes præcision. Lars Bolet m.fl.

Notat om unødige trafikdræbte, Af Jens Kristian Fonnesbech, november 2009

Artikler om brugen af saltlage i Fyns Amt

Vi kan bekæmpe glatføre bedre, artikel i Dansk Vejtidsskrift, 2005

Vintertjeneste - forsøg med lagespredning, artikel i Dansk Vejtidsskrift, 2001

Rapporter om brugen af saltlage i Fyns Amt

Ice control technology with 20 percent brine on highways. County of Funen, Odense (2000). Af Jens Kristian Fonnesbech, Publiceret i Transportation Research Board, Issue Number 1741, pp 54-59

Brug af 20 % saltvandsopløsning til glatførebekæmpelse på større veje. Fyns Amts Vejvæsen, Odense (2000). Af Jens Kristian Fonnesbech (Dansk version af ovenstående).

Producenter, som afgav tilbud på saltspredningsudstyr til Fyns Amt i 2005

Epoke 

Kyndestoft.     

Begge producenter havde udstyr, der efter firmaets vurdering, kunne overholde de meget skrappe krav til spredningsnøjagtighed, som amtet stillede.

Om øvrige erfaringer med saltlage

Pjece om Anti-Icingmed erfaringer fra Colorado. Her viser et 12 års studie i brugen af saltlage 14% nedgang i sne- og isrelaterede uheld ved brug af Anti-Icing.

Om fordelene ved brugen af saltlage

AIBAN Vinter Service : 64481772 / 20801751 : jkf@aiban.dk : www.aiban.dk