AIBAN er en forkortelse for Anti Icing, Brine And Nozzles.

AIBAN:

redder menneskeliv 

indbygger viden 

bruger kendt viden om vintertjeneste 

finder muligheder

AIBAN Vinter Service ejes af civilingeniør Jens Kristian Fonnesbech.

Profil: 

Mere end 25 års arbejde med vintertjeneste bl.a. i de tidligere amtskommuners vejvæsen

Forskning i vintertjeneste i 15 år

Specialist i brug af saltlage

Aktiv deltager i internationale vinterkongresser

KONTAKT

AIBAN Vinter Service

v. Jens Kristian Fonnesbech

Langgyden 3

5580 Nørre Aaby

Tlf: 6448 1772

Mobil 2080 1751

Email:jkf@aiban.dk

CVR-nr 31970652

Om AIBAN Vinter Service

AIBAN Vinter Service : 64481772 / 20801751 : jkf@aiban.dk : www.aiban.dk